Црква је сазидана 2011. године у склопу одбрамбеног појаса, уклопљена у сеоски амбијент, на ушћу речице Грабовац у Дунав, на самој обали. Црква је једнобродна грађевина подужне основе, са олтарском апсидом на истоку и звоником над припратом, на западу. Фасада цркве је од беле опеке, при чему су детаљи око прозора и поткровни венци наглашени црвеном опеком. Сама црква је дугачка 16,48 метара, ширине 9,09 метара, висине 7, 60 метара.