Године 1838. године у Текији се гради храм од тврдог материјала, а исти је затворен 1875. године због напуклих зидова. Затим почиње зидање нове цркве, која је завршена 1879. године, а освећена 1880. године и посвећена је Светом Николи. Изграђена је од тврдог материјала, димензија 14 х 6 метара. Приликом потапања старе Текије 1969/70 године срушен је само торањ цркве, а остатак цркве је остао у дубинама Дунава. Данашњи храм је такође посвећен Светом Николи, чија је градња отпочела 1967. године, а завршена и освећена од Епископа тимочког Емилијана 1972. године. Саграђена по угледу на тзв. пречанске цркве, следећих димензија: ширина 10 метара, дужина 19 метара, висина 9,5 метара и висина звоника 19,5 метара. Храм је смештен изнад самог села, са погледом на Дунав, Оршаву и Ђердапски казан.