Храм је мањих димензија и сачувао је свој првобитни изглед, мада му је након реновирања повећана површина. Ширина цркве је седам метара, дужина 11 метара уз звоник од 1,8 метара, а висина је шест, док је звоник висок 11 метара. Звоник је вероватно дозидан у току или непосредно по изградњи, а потврду тога имамо на фотографији која је штампана у Споменици из 1934. године на којој се види да већ постоји звоник.

Олтарска преграда постављена је 2005. године. Иконе на иконостасу су сликане на дрвету, а аутор је Жељко Милинић из Београда.