У горњем крају села, на месту старе, пространеи дашчане цркве, подигнута је данашња1874.године и посвећена Светом архангелу Михаилу. Црква у Великом Извору је једнобродна грађевина са високим звоником на западу. Она је правоугаоне основе дужине 19,7 и ширине десет метара, са три мале апсиде. Све три апсиде су једнако обликоване, изнутра полукружно, а споља полигонално – петострано, са по три правилно распоређене монофоре.

Претпоставља се да је иконостас дело сликара Милисава Марковића из 1896. године. Конструкција иконостасне преграде изведена је у духу неокласицизма. Раван иконостаса тиркизне боје, основе 5,39 метара, разуђена је наизменичним смењивањем истурених и увучених вертикалних делова, чију линију наглашавају шест стубова беле боје са позлаћеним коринтским капителима.