Фотографије:

Боривоје Крекуловић и Дарко Думитрашковић