Изложба је одржана у Кули 19 на Феликс Ромулијани у Зајечару
27. септембар 2018. године