Дана 22. априла 2024. године у Медицинској школи организован je Јавни час „Култура сећања у образовном систему“.

Циљ организовања јавног часа био је троструки. Први и најважнији: да учесници (наставници, родитељи и ученици) чују нова или детаљнија сазнања и подсете се познатих информација на тему Холокауста и страдања у Другом светским рату. Други, готово једнак по важности, да наставници уоче и анализирају модел којим су спроведене и спроводе се пројектне активности. Модел је иновативан захваљујући комбинацији више метода рада. Трећи циљ био је да Медицинска школа покаже отвореност, креативност и емпатију према жртвама ратних, верских и других сукоба, а пре свега, да истакне како код својих ученика подстиче критички однос према предрасудама, расизму, антисемитизму и стереотипима, у било ком друштву и времену, као и да негује и развија културу сећања, толеранцију и поштовање различитости у образовном систему.

Гости-предавачи били су Виолета Јовановић, наставник историје, и отац Драган Блинџов, мастер религиологије, протонамесник Саборног храма у Зајечару, наш бивши колега. Час је био отворен за наставнике, родитеље, ученике. Овом активношћу постигнути су и специфични циљеви Школског развојног плана, тј. области Подршка ученицима, Постигнућа ученика, Настава и учење и Етос: развој критичког мишљења и самосталног коришћења различитих извора знања, промоција школе и унапређење њеног друштвеног живота, богаћење и усавршавање знања ученика кроз ваннаставне активности, веће учешће ученика у животу и раду школе и локалне заједнице.

За време предавања присутни су били и ученици који, путем образовног концепта Изокренута учионица, проучавају и истражују материјал посвећен страдању од стране фашиста у Другом светском рату. Они ће, уз подршку ментора, припремити презентације које ће до краја школске године представљати осталим ученицима на часу одељењског старешине. То су ученици одељења М33: Петар Ђимиш, Татјана Аћимовић, Анђела Поповић, Маша Петровић, Дејан Спасић и Филип Станојевић.

„Неговање културе сећања представља нашу обавезу како бисмо остварили културу мира која нас обавезује у садашњости и будућности. Образовни систем игра снажну улогу у том процесу.“

Час представља једну од завршних активности школског пројекта „Знање је поштовање жртава и наук за будућност“ којим је обележен Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, а у исто време је увертира за активности које ће школа спроводити у мају, по препорукама Министарства просвете.

Организатори јавног часа „Култура сећања у образовном систему“ су: Ленче Радосављевић, Виолета Јовановић, Мирјана Куновчић и Дејан Јеленковић.

ГАЛЕРИЈА:

Фотографије: Маша Петровић, ученица одељења М33

Интернет презентације Медицинске школе Зајечар

Similar Posts