З А В Р Ш Е Н    К О Н К У Р С

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 72/09, 52/11) и Стручног упутства Комисије за верску наставу Владе Републике Србије о начину утврђивања листе наставника верске наставе традиционалних цркава и верских заједница за школску 2017/18. годину

Одбор за школску катихизацију Епархије тимочке расписује

КОНКУРС
(интерног карактера)

за формирање листе наставника верске наставе — православног катихизиса за школску 2018/19. годину, коју ће Председник Одбора, Његово Преосвештенство Епископ тимочки Г. Иларион, доставити министру просвете у Влади Републике Србије:

1) На конкурс за предавање Православног катихизиса у основним и средњим школама на територији Епархије тимочке, може се јавити кандидат који, осим општих услова Закона о раду, испуњава и следеће посебне услове конкурса:

 • да је предложени кандидат држављанин Републике Србије;
 • да је стални и активни члан литургијске заједнице своје парохијске Цркве, тј. да се редовно исповеда, причешћује и присуствује недељним  и празничним св. Литургијама;
 • да је дипломирао на Богословском факултету Српске православне Цркве (до 10. септембра 2005. године), односно да је носилац академског звања дипломирани теолог-мастер на Православном богословском факултету (после 10. септембра 2005. године);
 • изузетно, да је завршио Православни богословски факултет и тренутно је на мастер студијама или да носи звање дипломираног-мастер педагога, филозофа или правника (у обзир могу доћи и дипломе других факултета друштвеног смера са стеченим високим образовањем по академском студијском програму до 10. септембра 2005. године), под условом да је похађао стручне семинаре за предаваче верске наставе (најмање 30 сати обуке на обавезним семинарима);

Предност при избору кандидата имаће клирици и лаици Епархије тимочке и они којима је једина или главна делатност предавање верске наставе. Лаици других епархија, дипломирани теолози – мастер (са VII-2 степеном стручне спреме), треба да поднесу благoслов и препоруку надлежног архијереја, а ако су предавали верску наставу, и препоруку надлежне епархијске Канцеларије за веронауку, која је имала увид у њихово радно искуство.

Активни вероучитељи Епархије тимочке који не испуњавају услове из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања могу конкурисати, али ће бити на резервној листи и биће именовани само као замена у основним школама, односно ако не постоји нити један други начин да на место наставника буде упућено лице са одговарајућом стручном спремом.

2) Неопходна документација коју је потребно доставити све одједном:

А) Кандидати са VII-2 степеном стручне спреме, који испуњавају услове за рад на неодређено време су следећи активни вероучитељи Епархије тимочке: Миљан Младеновић, Анкица Голубовић, Николина Србуловић, Данилка Блинџов, протојереј Саша Степановић, Спасоје Јоксимовић, Марија Пајчин и Јелена Петровић. Од њих, свештеници достављају само својеручно потписану пријаву** на конкурс, а лаици уз пријаву на конкурс достављају и уверење надлежног пароха о владању и моралној подобности за звање вероучитеља кандидата лаика.

Б) Остали кандидати, активни вероучитељи, који су конкурисали и на прошлогодишњем конкурсу треба да доставе:

 • својеручно потписана пријава на конкурс; ** – Преузмите пријаву
 • уверење надлежног пароха о владању и моралној подобности за кандидата лаика (такса 150 дин.); – Преузмите уверење
 • доказ о уплаћеној накнади за конкурс — копију рачуна или уплатнице (прималац: ЕУО Зајечар, сврха дознаке:конкурс 2018, износ: 2.000 динара, рачун: Комерцијална банка а.д. 205-68288-88);
 • оверена копија дипломе или уверење о дипломирању на факултету;***
 • апсолвенти морају да доставе овогодишњи доказ о свом статусу, са тачном назнаком броја преосталих испита.

В) Нови кандидати који тренутно не предају верску наставу:

  • крштеница – извод из матичне црквене књиге крштених;
  • венчани лист из матичне црквене књиге венчаних;
  • оверене копије важеће личне карте*** (у случају електронске личне карте доставити ишчитану личну карту);
  • оверена копија дипломе или уверење о дипломирању на факултету***;
  • апсолвенти морају да доставе овогодишњи доказ о свом статусу;
  • оверене копије уверења о похађању стручних семинара за предаваче верске наставе*;
  • оверене копије сведочанства о похађању верске наставе при парохији или у току основног или средњег образовања;
  • оверена копија радне књижице, уколико је кандидат поседује (копиране све попуњене стране);
  • кратак животопис кандидата (CV);
  • једна фотографија величине 5 х 5 cm („en face“, на једнобојној позадини);
  • својеручно потписана пријава на конкурс; **
  • уверење надлежног пароха о владању и моралној подобности за кандидата лаика;
  • доказ о уплаћеној накнади — копију рачуна или уплатнице.

Кандидати којима се назначени документ променио*** или додао* од прошле године потребно је да достави копију новог. Искључиво нови** епархијски формулар у прилогу. Конкурсна документација се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

3) Крајњи рок за достављање документације је 30. април 2018. године.

4) Пријаве са потпуном документацијом у коверти активни вероучитељи и кандидати на територији Епархије тимочке достављају лично или преко архијерејских намесника на адресу Канцеларије за веронауку:

Канцеларија за веронауку и информисање Епархије тимочке
(пријава на конкурс 2018)
ул. Тимочке буне 6
19000 Зајечар

5) Након завршетка конкурса формираће се ранг листа која ће бити достављена на електронску пошту кандидата. Разговор са новим кандидатима који су ушли у ужи избор обавиће се у терминима о којима ће заинтересовани бити благовремено обавештени. Прелиминарна и коначна листа ће бити поднета на увид до краја јуна 2018. године председнику Одбора, Његовом Преосвештенству Епископу тимочком г. Илариону, и представљаће основу за формирање листе наставника верске наставе — православног катихизиса за школску 2018/19. годину.

 

У Зајечару,                                                                Канцеларија за веронауку и информисање  19.04.2018. год.                                                                             Епархије тимочке