Дана 20. и 21. марта, у сусрет међунардном дану шума (21. март), Манастир Буково је у оквиру спровођења редовних планова газдовања шумама, наставио са већ познатом традицијом бриге о својим шумама. Наиме, поред природне обнове шума и превођења изданачких (неквалитетнијих) у шуме семеног порекла (квалитетнијих), које је у великој мери успело, извршено је пошумљавање одређених површина висококвалитетним садницама букве и храста китњака. Прошлогодишње пошумљавање је успело са изузетно великим процентом. Тако се заокружује процес стварања нових шума на месту презрелих.

Само су младе шуме, када интезивно прирашћују, велике фабрике кисеоника, а повећањем обраслости, умножавају се и остале функције шума.  Манастир Буково, као и остали манастири Епархије Тимочке, ће и даље наставити бригу о својим шумама.  Путем подизања нових шума, негом, реконструкцијом и обнављањем  постојећих, израдом планова на нивоу Епархије, које ће се у току ове године реализовати, пружиће велики допринос у остваривању свих општекорисних функција које шума пружа целокупном друштву.

Преузето: Манастир Буково

Similar Posts