парох први мајданпечки
Опслужује села: Рудна Глава, Дебели Луг, Црнајка
066/8000 620; 030/ 581 523; o.vladavukovic@gmail.com

Similar Posts