На списак се  додају следећи вероучитељи:

Ред. бр.

Име и презиме

Датум рођења

Место рођења

Степен
струч. спреме

Врста стручне
спреме

Место извођења наставе

1.

О. Саша Степановић

25.07.1975.

Штитар, Шабац

висока

Апсолвент Богословског факултета

Бор

2.

Сања Филиповић

21.08.1974.

Бор

висока

Апсолвент Богословског факултета

Бор

3.

Весна Мариновић Станојевић

27.03.1962.

Дубница, Свилајнац

висока

Дипл. проф. шпанског језика

Зајечар

4.

Ана Матејевић

13.10.1969.

Неготин

виша

Педагошка академија

Зајечар

5.

О. Влада Вуковић

17.01.1984.

Шабац

средња

Богословија

Минићево

6.

О. Зоран Голубовић

07.05.1977.

Зајечар

висока

Дипломирани теолог

Неготин

7.

Анкица Голубовић

16.10.1979.

Призрен

висока

Дипломирани теолог

Неготин

8.

Зоран Милетић

12.09.1984.

Зајечар

висока

Апсолвент Богословског факултета

Бољевац

9.

Снежана Благојевић

15.05.1965.

Београд

средња

Лабораториј. техничар
3.год. Богослов.фак.

Бор

Са списка се искључују следећи вероучитељи:

Редни број

Име и презиме

Место извођења наставе

Датум
рођења

Место
рођења

1.

Јелена Мијовић

Зајечар

15.10.1972.

Зајечар

2.

Марина Миленковић

Зајечар

12.02.1978.

Зајечар

3.

O. Милан Благојевић

Кладово

15.08.1964.

Брезово Поље, Реп.Српска

4.

Горан Мијовић

Зајечар

13.09.1964.

Зајечар

5.

O. Нико Туфегџић

Бољевац

23.06.1949.

Магаљ, Реп.Српска

6.

Никола Чолић

Бор

14.12.1963.

Бор

7.

О. Берислав Савић

Бор

18.04.1973.

Београд

8.

Весна Станковић

Неготин

18.12.1967.

Београд

Similar Posts