парох јасенички
Опслужује села: Јасеница, Штубик, Шаркамен, Плавна,
Брестовац, Карбулово, Трњане, Малајница
066/8000 564; 019/ 555 558; slavisav12@gmail.com

Similar Posts