Предавање на тему сигурности деце и младих у саобраћају одржао је 28. марта 2018. године у Гостопримници дипл. инж. саобараћаја Игор Велић.

Своје стручно знање, стечено добрим делом кроз свакодневну праксу, као и своја искуства, изнео је присутнима, упознавши их са бројним изазовима и проблемима са којима се сви учесници у саобраћају свакодневно сусрећу.

Поштовање прописа и културна свест о томе да не угрозимо свој, али ни туђ живот, свакако су предуслови  сигурног кретања. Представљени су значајни статистички подаци који говоре о броју несрећних случајева и повредама деце и младих, код нас и у свету.

Младима треба указати на последице непажње и едуковати их кроз школску и друге додатне наставе како би безбедно свакодневно прелазили пут од куће до школе.

Истакнуто је да је и улога родитеља веома битна, јер они својим примером утичу на то какао ће се деца понашати.  

Закључак је да се кроз оваква и слична предавања, која треба да постану обавезна у свим школама, може много постићи на превенцији незгода у саобраћају у којима учествују најмлађи.