парох други бољевачки
Опслужује села:Оснић, Сумраковац, Савинац, Валакоње,
Добро Поље, Добрујевац, Планиница, Врбовац
066/8000 488; o.dejan.m@gmail.com

Similar Posts