Предавање МА Сузане Маринковић са темом „Српско писмо и језик кроз историју“
Читалиште Народне библиотеке, 28. септембар 2017. године