Поводом обележавања Светога Саве, у ОШ „Бранко Радичевић“ у Неготину, 23. јануара 2017. године, одржан је тематски дан под називом „Од Растка до Саве“. У реализацији овог тематског дана учествовали су поред вероучитељице Марије Думитрашковић, наставница српског језика Биљана Андонов, наставник историје Ђорђе Медић, наставник ликовне културе Љубиша Благојевић, учитељице 4. разреда: Јасмина Аћимовић, Драгица Раковић и Драгана Ђурковић.

Жеља и циљ свих учесника је био да лик и дело нашег просветитеља ученици упознају са различитих аспеката, коришћењем интердисциплинарног приступа настави, савремених метода и облика рада, да кроз активно учење, што више сазнају о личности и животу Светог Саве. Тематским даном обухваћени су ученици четвртог разреда, који су били подељени у две групе. Простор у коме су ученици радили био је обогаћен изложбом радова ученика четвртог разреда, које су припремили са учитељицама Јасмином Аћимовић и Драганом Ђурковић на часовима ликовне културе. Ови радови ученика биће изложени у холу школе и оквиру Светосавске академије.

Први је био час српског језика, који је одржала наставница Биљана Андонов. Наставна јединица била је „Св. Сава у песми и причи“. Св. Сава је био инспирација многим писцима, те су се ученици кроз различита књижевна дела упознали са карактерним особинама младог Растка, касније Саве, и његовом изванредном личношћу и ученошћу у то време. Уједно су проширили своја знања о различитим књижевним врстама.
Други час је одржао наставник историје Ђорђе Медић на тему „Живот у доба Немањића“. Ученици су сазнали интересантне и важне историјске чињенице о начину живота у доба Немањића, о великој, моћној и богатој средњевековној српској држави и њеним владарима.

Тематски дан је настављен часовима ликовне културе, на којима је наставник Љубиша Благојевић примењивао вертикалну и хоризонталну корелацију, систематизујући знања из наставних предмета српски језик, историја и обавезног изборног предмета верска настава. Комбиновањем технике колаж и ликовних области линија, калиграфије, знака и симбола, ученици су од слова написаних калиграфским писмом формирали речи које су биле прва асоцијација на живот и рад Растка Немањића, а од тих речи су настали знаци и симболи из доба династије Немањића.

Последњи час је био комбинација верске наставе и грађанског васпитања. У првом делу часа вероучитељ Марија Думитрашковић је систематизовала знања о Светом Сави кроз наставну јединицу „Св. Сава – путеводитељ у живот вечни“. У другом делу часа реализована је радионица „Тимски рад 1“ из грађанског васпитања, са циљем да се уоче разлике у функционисању тима и групе, улога и допринос сваког члана тима, као и поштовање правила у групи и тиму. Радионица је реализована кроз квиз, са циљем да на занимљив начин, кроз игру, утврди и сумира знање стечено у току тематског дана. Ученици су били подељени у шест група. Групе су носиле називе наших светиња, а питања су бирали помоћу точка знања. На крају часа ученици су решавали укрштенице и осмосмерке са појмовима везаним за Светога Саву, а на стикерима изразили своје мишљење о организованом наставном дану.

Тематски дан посвећен Светитељу Сави успешно је реализован, на радост наставника и ученика, који су похвалили овакав начин рада, динамичне часове на којима се знање брже и лакше усваја, истраживачки рад на откривању нових сазнања у оквиру различитих предмета и утврђивање у нашој вери и традицији.

Извор: ОШ „Бранко Радичевић“

Similar Posts