Говоре: Александра Нинковић – Ташић и Драгослав Бокан
Фестивал хришћанске културе Зајечар 2018
29. септембар 2018. године