У Гимназији „Бора Станковић“ у Бору одржан је 21.12.2017. године угледни час у организацији наставника Српског језика и књижевности Сандре Живковић и вероучитеља Валентине Грујић, уз присуство директора школе и колега, на тему Стари завет – Легенда о потопу. Час је реализован у оквиру одељења првог разреда из којег велики број ђака похађа верску наставу.

Циљеви оваквог приступа наставној јединици били су вишеструки. Са аспекта књижевности, стицање знања о Библији као књижевном и духовном делу и о хебрејској књижевности уопште, упознавање са Старим заветом и Легендом о потопу, подстицање ученика да анализом појединачних мотива, а потом и њиховом синтезом, открију поруке Легенде о потопу. Са аспекта верске наставе, развијање осећања религиозности и поспешивање естетског и духовног васпитања ученика.

Ученици су, уз помоћ наставника, постепено откривали идејни свет дела и приступали му и као књижевном и као духовном делу. Анализом ове библијске приче указано је на разлоге и циљ потопа, хришћанске и људске врлине које су у њој истакнуте, везу између симболике и данашње црквене архитектуре и, најважније, разумевање приче у савременом контексту, које је допуњено другим старозаветним причама (о прародитељском греху, о Каину и Авељу, о праведном Јову…). На тај начин су ученици самостално тумачили мотиве љубави, праведности, непослушности, зависти, злобе, итд. и тумачења објашњавали у оквиру свакодневног, савременог живота.

Оваквом корелацијом предмета постигнут је свестранији приступ теми, интересантнији начин анализе мотива са различитих становишта, укинуте су границе међу наставним предметима и обједињено је знање из различитих области. Ученици су били мотивисани за рад и самостално су успешно тумачили текст, уз усмерење наставника, те су оповргнуте предрасуде о Старом завету као неразумљивом религиозном делу, а анализи су се прикључили и остали наставници и директор школе, што је додатно оплеменило час.

Закључак часа био је да је Стари завет, односно Библија, свевремено дело, одгонетка свих загонетки, темељ хришћанске културе и уметности, незаобилазни приручник за схватање живота, постанка и смисла људског трајања, она даје одговоре на сва питања, и зато је и те како актуелна и применљива у модерном свету.

Сандра Живковић, наставник

Similar Posts