Част нам је известити Вас у вези проблема који су везани за спрововођење верске наставе у државним школама и радно-правни статус вероучитеља током шест година извођења наставе у Епархији тимочкој.

А) Упутство за остваривање верске наставе

Школе често „губе“ из вида постојеће Упутство од 14.01.2004. године, које је застарело у тачки 1. Статус наставног предмета, те доводи школе до забуне, нарочито у вези избора ученика 3. и 4. разреда средње школе.

У тачки 2. Статус наставника верске наставе, треба регулисати правним леком могућност заснивања предпородиљског и породиљског боловања, јер су наше сталне вишегодишње веручитељице имале великих проблема приликом остваривања овог права.

По истој тачки предложити измену Закона која ограничава радни однос вероучитеља на одређено време уговором о раду на 12 месеци. Они који раде више од четири године треба омогућити полагање државног испита и омогућити им радни однос на неодређено време. Контроле ради, оставити у Закону могућност да Црква или верска заједница затраже раскид уговора са компромитованим вероучитељем.

У тачки 3. Упутство је недоречено у вези начина представљања и изјашњавања за обавезни изборни предмет, као и рок за изјашњавање. У школској 2006/07. Години због овог недостатка било је неправилности у 17% школа Зајечарског и Борског округа.

У О.Ш. „Љуба Нешић“ у Зајечару десио се преседан, услед неажурности учитељица у анкетирању 7 родитеља је променило избор. Учитељица Љиљана Милутиновић (I-1) је одуговлачила до 17. октобра са достављањем спискова и најмање четири ученика се по њеним речима „предомислило“. Код учитељице Слађане Јелић (I-2) три родитеља се определило за веронауку па се „предомислило“, од тога две ученице су прешле из другог одељења (I-3) у њено одељење. Те две ученице долазе редовно кришом на веронауку. У овој школи се ове године за верску наставу определило три до пет пут мање ученика него ранијих пет година, свега 10. (Статистичка слика ранијег одпредељивања: II-41, III-33, IV-34, V-31, VI-62) До кашњења у избору проблема је било и у одељењима V-1 и V-4.Учитељ Тихомир Начев, иако опоменут од стране директора школе на почетку прошле школске године није омогућио представљање веронауке, а ове године је унутар првог циклуса пребацио једног ученика веронауке из II-2 на грађанско васпитање.

У О.Ш. „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару учитељице нису обавестиле родитеље за договорени термин промоције, па су вероучитељи морали да дођу у накнадно уговорено време. У међувремену учитељица Мирна Марковић је поделила анкетне листиће, пре промоције и ковертиране их предала на промоцији. После поновљеног изјашњавања, на штету веронауке, родитељи су мењали мишљење. Ове године у овој школи има дупло мање ученика на веронауци него ранијих пет година, укупно 15 ученика. (Статистичка слика ранијег одпредељивања: II-29, III-25, IV-30, V-49, VI-41)

У О.Ш. „Десанка Максимовић“ све учитељице предају својим разредима грађанско васпитање, а у V разреду то чини разредни старешина. Случај да разредни старишина поред свог предмета предаје и грађанско васпитање постоји и у О.Ш.“Павле Илић Вељко“ Прахово (подручно одељење Радујевац).

У О.Ш. „Ђура Јакшић“ у Сумраковцу било је покушаја наставника грађанског васпитања Предрага Манчића да ученике целокупног петог разреда упише на свој предмет и то на недоличан начин говорећи ученицима да ће им веронауку тобож предавати „неки стари поп“. После интервенције вероучитеља код директора школе изјашњавање је поновљено. Поменути наставник, који је и наставник руског језика, због употпуњавања фонда часова је и претходних година уз подршку учитеља „опредељивао“ родитеље за свој предмет, тако да у првом циклусу у овој школи нема ни једног ученика на веронауци. Поменути наставник предаје грађанско васпитање и у О.Ш. „9. српска бригада“ у Бољевцу, где је својом деструктивном промоцијом, а подржан од учитељице Милене Бранковић, утицао је на избор родитеља I разреда. Најпре су се само два родитеља определила за верску наставу, а потом је њихов избор промењен. Ове године у овој школи нема ученика на веронауци. (Статистичка слика: II-11, III-10, IV-8, V-32, VI-19)

У О.Ш. „Вук Караџић“ у Књажевцу једна учитељица у свом разреду предаје грађанско васпитање и у том одељењу нема ни једног ученика за веронауку. Тако да је у првом разреду свега пет ученика на веронауци из другог одељења, што значи три пута мање од ранијих година. (Статистичка слика: II-17, III-14, IV-16, V-21, VI-15)

У Кладову је било проблема у вези са изјашњавањем и ове школске године, па смо Вам се обратили нашим актом бр. 40 од 05.09.2006. год. Тек на опомену Школске управе омогућено је правилно изјашњавање ученика II, III и IV разреда Гимназије и Техничке школе у Кладову. Такође, поновљено је изјашњавања родитеља петог разреда у О.Ш. „Хајдук Вељко“ у Корбову, али претходна неправилност је била фатална. Наиме, изјашњавању је без вероучитеља присуствовала само наставница грађанског васпитања, која иначе предаје и енглески и француски језик, и вршила притисак на родитеље о чему и они могу посведочити. Ове године у петом разреду ниједан од 20 ученика који су четири године учили веронауку не похађа овај предмет. (Статистичка слика: I-9, II-10, III-12, IV-13, V-0, VI-16)

У О.Ш.“Хајук Вељко“ у Штубику разредни старешина, који предаје српски језик и грађанско васпитање, изјаснио је ученике за изборни предмет без родитеља, што доказује непостојање анкетних листића са потписима родитеља. Тако у овој школи ниједан од 18 ученика који су четири године учили веронауку не похађа овај предмет. (Статистичка слика: I-10, II-13, III-11, IV-10, V-0, VI-27)

Шест година нема верске наставе у О.Ш. „Момчило Ранковић“ у Рајцу и О.Ш. „Светозар Радић“ у Текији, а тек ове године верска настава је ушла у О.Ш. „Бранислав Нушић“ у Уровици (I-1 и V-1 ученик). Директори ових школа свих ових година ниједном се нису обратили Епархији тимочкој или Школској управи да имају потребу за вероучитељем.

У О.Ш. „Хајдук Вељко“ у Зајечару педагог школе Даринка Гацовић спроводи од почетка тихи бојкот веронауке, а популарисање грађанског васпитања. Према свим вероучитељима је била арогантна већ од првог сусрета и пребацивала им „Ви сте такви и такви…“. Када је сама предавала грађанско васпитање и вршила анкету, прикривала је податке из подручних одељења у Звездану и Гамзиграду. Вероучитеље су упозоравали други предметни наставници на њу. Ове године у току промоције изборних предмета извикала се наставнику грађанског васпитања „Сами сте криви што вам вероучитељи узимају посао.“ Опредељивање у овој школи детерминисано њеним контактом са родитељима.

Вероучитељи су се у својим септембарским извештајима жалили о овоме нашој Канцеларији, а ми Школској управи у Зајечару.

РЕШЕЊЕ: Издавање новог Упутства које би прецизирало статус, начин представљања и изјашњавања за обавезни изборни предмет, као и обавезан писани траг о томе (анкетни листић) и рок за изјашњавање.

Уврстити у тачку 3. Упутства и обавезу школе да се омогући представљање верске наставе ученицима 8. разреда у априлу и мају, јер у формулару за упис у средњу школу, који се попуњава у јулу, постоји питање о слушању обавезног изборног предмета, што онемогућава представљање истог у септембру (неке основне школе нису дозволиле вероучитељима поменуто представљање).

Новим Упутством треба предвидети могућност промене обавезног изборног предмета у току циклуса уз писмену молбу и сагласност директора и оба наставника.

Б) Избор предавача грађанског васпитања

Вишегодишњом праксом да учитељи, односно разредне старешине предају грађанско васпитање у своме одељењу, нанета је штета верској настави, јер се индиректно утиче на опредељивање родитеља и деце, стварањем сукоба интереса (не замерити се разредном старешини, а унапредити знање о својој вери).

РЕШЕЊЕ: Препоручује се да се Правилником регулише да учитељи, односно разредне старешине не предају грађанско васпитање у своме одељењу.

В) Распоред часова

Сматрамо да се наш предмет деградира и ствара негативна слика ученицима средњих школа приликом избора, због одржавања наставе готово редовно 7. и 8. часа или у одвојеној поподневној блок настави, што отежава присуство ученицима са села.

РЕШЕЊЕ: Доставити школама преко Министарства просвете препоруку, којом захтевати да веронаука буде равноправно заступљена у распореду часова.

Г) Измене наставног плана и програма

С обзиром на уочени недостатак наставног плана и програма, као и уџбеника, инсистирати на убрзању започетог процеса чланова Центра за унапређивање наставе православног катихизиса, који су пре четири месеца доставили свој епархијски предлог измена. Министарство треба да обезбеди услове и средства за овај процес, што би довело до прекида импровизације у предавању верске наставе и олакшавања тешког наставног плана и програма, као и да расписује конкурс за израду потребних помоћних радних свезака.

Д) Семинари

Молимо да се изда сертификат о похађању Семинара свих вероучитеља Србије «Јединство у различитостима» у Београду, 04.02.2006. године, јер су учитељи за сличан семинар већ добили потврду.

Омогућити да се епархијски стручни семинари такође бодују и признају као стручно усавршавање. Молимо Министарство да одвоји средства за овакве врсте семинара (минимум 500 евра по Епархији годишње: трошкови штампаног материјала и послужење и ручак).

Ђ) Органи школе

У органима школе, нарочито у Савету родитеља, омогућити равноправну заступљеност и родитеља, чија деца слушају веронауку.

Поздрављамо Вас у нади да ће Бог благословити нашу добру намеру унапређивања Његове науке.

У  Зајечару,

Дана 16.08.2007. год.

Координатор за верску наставу

Епархије тимочке
Протојереј Игор Ивковић

Similar Posts