seminar_za_avgust_2007_01          seminar_za_avgust_2007_02

У понедељак 13. августа 2007. године у сали Црквене општине у Зајечару одржан је епархијски семинар за вероучитеље. Састанку је присуствовало 48 од 55 епархијских вероучитеља (њих три су на породиљском боловању). Присутним вероучитељима се признаје 8 сати обуке. Из Школске управе у Зајечару присуствовала је г-ђа Јасна Васић, просветни саветник за веронауку.

У првом делу семинара, поднешен је извештај о остваривању верске наставе у Тимочкој епархији, раду Канцеларије за веронауку, активностима вероучитеља и изведеним излетима у школској 2006/07. години.

У другом, стручном делу семинара епархијски координатор одржао је тријадолошко предавање на тему „Откривени Бог : Света Тројица“, ради лакше обраде методских јединица за 2. разред средње школе и нови 7. разред основне школе. Предавачи који су на Сабору вероучитеља сарадника «Светосавског звонца» 19. маја 2007. године на Богословском факултету у Београду одржали своја предавања, то су учинили и на овом семинару. Саша Илијић, вероучитељ из Књажевца одржао је предавања „Примена драмских текстова у настави веронауке и организација ваннаставних активности у школама“ и „Квиз из веронауке“, а говорио је и о кампањи „Покрет за живот“. Жељко Станковић, вероучитељ из Бора говорио је на тему „Примена музике у настави, учење и обрада песме «Господе Боже мој» као музички израз Велике јектеније“.

Ради оспособљавања вероучитеља, тестирањем је извршена и провера знања 14 вероучитеља из основа православног катихизиса, од којих ће четворо морати да понове тест због лошег резултата.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА

Ред.
бр.

Име и презиме

Број бодова

Оцена

1. 

Данилка Блинџов

369

Истиче се 4-

2. 

Весна Мариновић Станојевић

363

Истиче се 4

3. 

Едвард Марковић

438

Истиче се 4+

4. 

Ана Матејевић

472

Истиче се 5-

5.

Зоран Милетић

310

ПОНОВИТИ

6. 

Марија Андрејевић

259

ПОНОВИТИ

7. 

Бисерка Радивојевић

284

ПОНОВИТИ

8. 

o.Милорад Филиповић

332

Добар 3+

9. 

Ивана Ракић

272

ПОНОВИТИ

10. 

o.Саша Степановић

419

Истиче се 4+

11. 

Сања Филиповић

384

Истиче се 4- Консултације

12. 

Снежана Благојевић

388

Истиче се 4-

13. 

Марија Думитрашковић

381

Истиче се 4-

14. 

Слађана Лазић

334

Добар 3+

Similar Posts