ИЗБОР ВЕРСКЕ НАСТАВЕ ОСНОВНА ШКОЛА

Родитељи ученика I разреда школске 2007/2008. године вршиће избор верске наставе или грађанског васпитања за цео први циклус основног образовања и васпитања (од I до IV раз.).

Родитељи ученика II, III и IV разреда се не изјашњавају јер су то учинили раније за цео први циклус.

Родитељи ученика V разреда школске 2007/2008. године вршиће избор верске наставе или грађанског васпитања за цео други циклус (од V до VIII разреда).

Родитељи ученика VI и VII разреда се не изјашњавају, јер су то учинили раније за цео други циклус.

ИЗБОР ВЕРСКЕ НАСТАВЕ СРЕДЊА ШКОЛА

Ученици I разреда школске 2007/2008. године вршиће избор предмета између верске наставе или грађанског васпитања, који задржава до краја стицања средњег образовања (од I до III или IV раз.).

Ученици II разреда школске се не изјашњавају јер су то учинили раније за цео циклус средњег образовања и васпитања (од I до III или IV разреда).

Ученици III и IV разреда школске 2007/2008. године вршиће избор једног од предмета приликом уписа у сваки разред, до краја стицања средњег образовања.

ОБАВЕЗЕ ШКОЛЕ

На основу дописа Министарства просвете бр. 6-00-23/03-01/94 од 14.01.2004. и дописа бр. 6-00-9/2004-01/180 од 1.9.2004. године:

Школа мора на почетку школске године да омогући наставнику верске наставе и грађанског васпитања да изврши представљање предмета родитељима ученика I и V разреда основне школе, који бирају један од ова два предмета за цео циклус, односно наредне четири године учења.

Школа има обавезу да на крају наставне године омогући представљање обавезног изборног предмета ученицима 8. разреда. Ако наставник једног од два изборна предмета није заинтересован за представљање, онда други наставник може самостално у присуству разредног старешине да изврши представљање свог предмета.

Представљање предмета треба да буде неутрално и ослобођено пристрасности, а школа мора да заштити родитеље, односно ученике од притисака или принуда наставника или одговарајућих група приликом опредељивања за изборни предмет.

Представљање предмета извршити на првом родитељском састанку до 10. септембра у присуству учитеља, односно разредног старешине, вероучитеља и наставника грађанског васпитања, а на истом родитељ се мора изјаснити писмено на анкетном листићу.

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРСТИ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

На основу члана 110. ст. 4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) Министар просвете и спорта г. др Слободан Вуксановић је донео у Београду, 8. септембра 2005. године под бројем: 110-00-641/05-02

Под з) Верска настава – Православни катихизис (веронаука):

а и б) први и други циклус основног образовања и васпитања:

– 70: лице које је завршило богословски факултет;лице које је завршило духовну академију;

– 60: лице са вишом богословском спремом – завршеним Богословским институтом при Богословском факултету или завршеном богословијом (виша стручна спрема);

– 70: професор разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе (учитељ); професор предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;

– 60 : наставник разредне наставе оспособљен за извођење верске наставе (учитељ); наставник предметне наставе оспособљен за извођење верске наставе;

(ИМАЈТЕ У ВИДУ ДА ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОЈ СПРЕМИ НАСТАВНИКА ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДВИЂА ДА И УЧИТЕЉИ МОГУ ДА ПРЕДАЈУ Г. В.)

У АВГУСТУ:

ЕПАРХИЈСКИ СЕМИНАР ЗА ВЕРОУЧИТЕЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ

ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВУЈТЕ СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА:

ОДНЕСИТЕ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ

ПРЕДАЈТЕ ПЛАНОВЕ (ГЛОБАЛНИ, ОПЕРАТИВНИ И НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ), И ЗА НОВИ 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ, АКО ТО НИСТЕ УЧИНИЛИ У ЈУЛУ

ПРИЈАВИТЕ ИЗЛЕТ ДО МАНАСТИРА ДА УЂЕ У ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

БОРИТЕ СЕ ЗА СВОЈ РАСПОРЕД УЗ ПОМОЋ ДИРЕКТОРА. Распоред је унутрашња ствар организације школе, тако да координатор, ШУ и МПС са тим нема везе.

КРАЈЕМ СЕПТЕМБРА:

ПОДНЕСИТЕ ИЗВЕШТАЈ ПРЕКО АРХИЈЕРЕЈСКОГ НАМЕСНИКА: напишите постотак свог радног времена са износом надокнаде; о промоцији веронауке и анкетирању деце и родитеља; о тачном бројном стању ученика и група по школама (матична школа и подручна одељења) и по разредима; доставите свој распоред часова и наруџбину уџбеника и радних свезака за веронауку; потреби наставних средстава; сарадњи са школом; о проблемима које нисте у стању да решите сами и предлозима за њихово решавање; о евентуалној промени личних података (адресе, телефона, ел.поште, дипломирање);

ФОРМА: Наслов: ЕПАРХИЈСКОМ ОДБОРУ ЗА ШКОЛСКУ КАТИХИЗАЦИЈУ – ЗАЈЕЧАР; Почетак: Част нам је доставити Вам септембарски (или годишњи) извештај за …… школу… ИЛИ Част нам је известити Вас о почетку наставе у новој школској … години за …..школу… Завршетак без личних поздрава и жеља, а са обавезним местом, датумом и потписом.

У ЈАНУАРУ (за време зимског распуста):

ЕПАРХИЈСКИ СЕМИНАР ЗА ВЕРОУЧИТЕЉЕ У ЗАЈЕЧАРУ

У АПРИЛУ, МАЈУ ИЛИ ЈУНУ:

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА, којом приликом обратити пажњу на следеће:

-не може ноћу да се путује или 2 дана;

-обавезно непосредно пријавити Полицијској управи датум и време поласка на излет, ради провере техничке исправности возила

-прибавити писмену сагласност родитеља за сваког ученика који путује

-направити листић са обавештењем за родитеље и сагласношћу за вероучитеља:

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ
Излет за ученике веронауке  1. разреда

Полазак: Недеља 29.4. испред школе у 7,30 Излет до: Манастира Суводол, Књажевца
(црква Светог Ђорђа) и Ман. Свете Тројице
Повратак: Испред школе око 18,00
Цена: 400 дин. (храну понети од куће)

Бр. тел. вероучитеља: ………………………………

Сагласни смо да ………………………………………… …………………………………………………………………..
(име и презиме ученика)
пође на излет у организацији Црквене општине Зајечар.
……………………………………………………………….
(потпис родитеља)
тел…………………………..моб……………………….

 

У МАЈУ:

ПРОМОЦИЈА У ОСМИМ РАЗРЕДИМА ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

У ЈУНУ:

ЗАКЉУЧИТЕ ОЦЕНЕ И ИСПИШИТЕ ЕПАРХИЈСКЕ ПОХВАЛНИЦЕ

РАДИ ПРАВЉЕЊА ШКОЛСКОГ РАСПОРЕДА ЗА ВРЕМЕ РАСПУСТА ДОГОВОРИТЕ СА ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ И ШКОЛСКИМ ПЕДАГОГОМ ИЗЈАШЊАВАЊЕ УЧЕНИКА 4. ОШ И 2. И 3. СРШ У ЈУНУ НА РОДИТЕЉСКОМ САСТАНКУ ПРЕ РАСПУСТА. (ОСИМ НОВОГ 1.ОШ и СРШ)

У ЈУЛУ:

ПОДНЕСИТЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ: о раду у протеклој школској години, постотак радног времена са износом надокнаде; о прослави Св. Саве – учешће у организацији школске или црквене приредбе, број причешћених ученика; о васкршњој изложби или слично; о изведеним излетима; о успеху (број ученика са оценом истиче се, добар и задовољава / по школи) и похваљеним ученицима епархијским похвалницама; промоцији код ученика 8. разреда и изјашњавањем ученика (4. ОШ И 2. И 3. СРШ); о евентуалним проблемима и предлозима за њихово решавање; о евентуалној промени личних података (адресе, телефона, ел.поште, дипломирање)

ТОКОМ ЦЕЛЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ВОДИТЕ СВОЈУ СВЕСКУ ВЕРОУЧИТЕЉА са распоредом (КОПИЈУ РАСПОРЕДА ИЗ СВЕСКЕ ДОСТАВИТИ ЕПАРХИЈИ У СКЛОПУ СЕПТЕМБАРСКОГ ИЗВЕШТАЈА). оВА СВЕСКА ЈЕ ПОТРЕБНА ради копије података о ученицима из дневника, подношења извештаја и контроле.

Координатор верске наставе за Епархију тимочку: Протојереј Игор Ивковић 064/13-48-644

Радно време координатора: сваког понедељка од 8,30 до 10,00 и током дежурства од 8,30 до 13,00 у августу: 18, 24, 30.; у септембру: 5, 11, 17, 23, 29.; у октобру: 5, 11, 17, 23, 29.; у новембру: 4, 9, 16, 22, 28.; у децембру: 4, 10, 16, 22, 28.

Similar Posts